Archive for Leiud

Kõrgeim Puu

«Sakala» loodusküljel mainitud fakt, nagu jääks Loodi Püstmäe kõrgeim lehis Eesti suurimale, Järvseljal kasvavale 43,8-meetrisele puule alla vaid 80 sentimeetriga, on vananenud
Postimees

USAs varises maanteesild Mississippi jõkke

Briti rannikuvetes nähti haid

Kiirest Abist

 Tööjõunappuses häirekeskus jättis valudes lapse kiirabita

enamikul häirekeskustes telefonile vastavatest inimestest pole meditsiinilist eriharidust. Nad on läbinud 180-tunnilise üldmeditsiinilise koolituse, mida korraldatakse kiirabikeskustes.

Päästekorraldajad on saanud väljaõppe kiirabiväljakutsete vastuvõtmiseks ja neil on kasutada küsimusteleht, mille abil õnnetuse tõsidus välja selgitada ning määrata, kui kiire kiirabi väljasõiduga on.

praegune küsimustik on pisut vananenud, sest eeldab päästekorraldajalt vähemalt meditsiinilist eriharidust. Uus ja selgem küsimustik peaks valmima uueks aastaks

Väljakutsete järjekord kiirabis

• A(alfa)-prioriteediga väljakutse puhul pole ohtu abivajaja elule. Kiirabi väljasaatmiseks on aega kaks tundi.

• B(bravo)-prioriteediga väljakutse puhul pole abivajaja seisund erakorraline ja surmaohtu ei ole või tuleb appikutse isikult, kes ei oska anda abivajaja seisundi kohta mingit teavet. Kiirabibrigaad saadetakse välja esimesel võimalusel, ent mitte hiljem kui kahe tunni jooksul.

• C(charlie)-prioriteediga väljakutsega on tegemist juhul, kui abivajaja seisund on raske ja võib olla eluohtlik. Kiirabibrigaadi väljasaatmine peab toimuma nelja minuti jooksul.

• D(delta)-prioriteediga väljakutse puhul on abivajaja seisund eluohtlik. Kiirabi tuleb välja saata ühe minutiga.

Allikas: valitsuse määruses nr. 44 (23.01.2002)